Προϊόντα

Στολές

 • Στολές
 • M1 SCBA
  M1 SCBA

  Αναπνευστική Συσκευή ATEX, 300bar

Γάντια

 • Γάντια
 • AMG
  AMG

  Γάντια χημικής προστασίας από καουτσούκ βουτυλίου

Επιπόδια

 • Επιπόδια
 • MALO
  MALO

  Επιπόδια χημικής προστασίας από καουτσούκ βουτυλίου

Ταινίες Σφράγισης

 • Ταινίες
 • Chem Tape
  Chem Tape

  Ταινία σφράγισης 55 μέτρων για μόνωση στολών

Αναπνευστικές Συσκευές

 • Αναπνευστικές Συσκευές
 • M1 SCBA
  M1 SCBA

  Αναπνευστική Συσκευή ATEX, 300bar